Dovršetak inovacije i komercijalizacija  LSC (Lean Shaft Construction) – Vitke konstrukcije voznog okna dizala

Projekt je  sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je  sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tvrtka SENS-DESIGN d.o.o., Zagreb potpisala je Ugovor o financiranju putem bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta u sklopu poziva Inovacije novoosnovanih MSP (2016) pod nazivom „Dovršetak inovacije i komercijalizacija LSC (Lean Shaft Construction) – Vitke konstrukcije voznog okna dizala“ u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija (2014.-2020.). Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.631.937,50 HRK, od čega je iznos EU potpore u vrijednosti 1.477.261,60 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od 16.10.2017 – 16.12.2018.

Projekt „Dovršetak inovacije i komercijalizacija LSC (Lean Shaft Construction) – Vitke konstrukcije voznog okna dizala“ od ključne je važnosti za tvrtku jer će nam omogućiti ulaganje u dovršetak inovacije, prilagodbu proizvoda tržištu i komercijalizaciju (izlazak na tržište) te predstavljanje našeg rješenja široj javnosti. Projekt će doprinijeti novom zapošljavanju, porastu prihoda i proizvodom koji je novost na tržištu proširiti će se ponuda asortimana tvrtke.

LSC – Vitka konstrukcija voznog okna dizala izrađena je iz hladno oblikovanih profila. Fleksibilna je jer se može prilagoditi širini i dubini voznog okna te je stoga vrlo pogodna za postojeće stambene objekte koji nemaju dizalo, a imaju prostor unutar ili izvan zgrade za ugraditi dizalo. Konstrukcija je tako izrađena da omogućava smještaj šahtovske opreme dizala (konzola i vodilica) uzduž i poprijeko voznog okna zahvaljujući poprečnim profilima koji imaju utore i omogućavaju horizontalno pomicanje u kontinuitetu (ne stepenasto), bez fiksnog smještaja. Pričvršćivanje vertikalnih vodilica dizala i ostale šahtovske opreme izvodi se pomoću specijalnih vijaka tvz. „kanjeta“ koji se pomiču uzduž horizontalnih profila. Na taj način se omogućava prilagodba voznog okna dizalu. Osim toga svi sastavni dijelovi konstrukcije su izrađeni u tvornici i na licu mjesta se samo spajaju vijčanim spojevima (bez zavarivanja, brušenja i bojanja na mjestu ugradnje). Na isti način se proizvodi/naručuje i ispuna konstrukcije, koja zavisno od želje i mogućnosti kupaca može biti iz stakla, knaufa, sendvić lima i sl.


Konstrukcije voznog okna u novim zgradama se rade uglavnom u armirano-betonskoj izvedbi. To je praksa koja je naslijeđena već godinama. Za to nema nekog opravdanog razloga, jer se konstrukcija voznog okna može raditi iz čelika (svi nosivi elementi mogu biti iz čeličnih profila) i obložiti, knaufom, staklom ili nekim drugim materijalima. Armirano betonsko vozno okno je opravdano jedino u onim slučajevima kad ono čini skupa s ostalim betonskim dijelovima nosivu konstrukciju objekta.

Na osnovu nosivosti dizala dimenzionalno je definiran i „LSC“ i njegovi pojedini profili vodeći računa o nosivosti (tri vrste dizala s obzirom na nosivost, 450kg, 630kg i 1000 kg), težini, fleksibilnosti, mogućnosti nabave standardnih profila, jednostavnosti, i dr. zahtjevima na LSC.

Ciljevi koje treba ispuniti „LSC“ proizvod:

 • Višestruko manje vrijeme montaže do tjedan dana (ovisno o karakteristikama dizala i vrsti ispune voznog okna) u odnosu na dosada primjenjivani sustav montaže voznih okana dizala.
 • Ekološka montaža (bez upotrebe zavarivanja , brušenja, bojanja, i sl ) samo spajanje vijcima na mjestu ugradnje proizvoda čime je postignuta čista, jednostavnija i tiša montaža.
 • Dijelovi proizvoda izrađeni u tvornici sa provedenom završnom AKZ, čime je postignut najviši stupanj kvalitete proizvoda koji ne ovisi o sposobnosti i vještini ugraditelja konstrukcije.
 • Dijelovi proizvoda izrađeni u tvornici su bez otpada na mjestu montaže – ugradnje, već otpad koji nastaje kod izrade LSC proizvoda zadržava se i optimira u prizvodnji
 • LSC proizvod tako oblikovan da omogućava i bržu montažu dizala
 • Dimenzije svih sastavnih dijelova – proizvoda LSC-a prilagođene kamionskom prijevozu
 • Ispuna (staklo, knauf, sendvič paneli,…) standardizirana i definirana za sve tipove LSC-a i isporuka predviđena skupa s konstrukcijom LSC-a.
 • Pakiranje proizvoda izvedeno u ambalažu koja se može reciklirati
 • Proizvod prilagođen svim proizvođačima dizala, bez diskriminacije ili protežiranja pojedinih proizvođača
 • LSC projektiran sukladno pozitivnim propisima za čelične konstrukcije
 • LSC projektiran sukladno normi HRN EN 81-20 i HRN EN 81-21

Projektom želimo učiniti proizvod industrijskim, standardnim, fleksibilnijim i kvalitetnijim. Višestruko smanjiti vrijeme montaže i montažu proizvoda učiniti ekološki prihvatljivom.

Potražnja za dizalima je u stalnom porastu, posebno potražnja za ugradnjom dizala u postojeće objekte. Ugradnjom dizala podiže se i sama kvaliteta života, ali i rješavaju se potrebe sve većeg broja starijeg stanovništva i invalida u Hrvatskoj. Slični su zahtjevi i u ostalim Europskim zemljama. S obzirom da je naš proizvod tijesno povezan sa dizalima, točnije čini jedinstvenu cjelinu s dizalima, to možemo predvidjeti i reći da postoji tržište i potražnja za ovakvim proizvodom.

Voditelj projekta: Mario Ćutuk dipl. ing.

Kontakt osoba: Mario Ćutuk,  mario.cutuk@sens.hr + 385 98 280 818

https://strukturnifondovi.hr/

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj